Tag-arkiv: Udstilling

TID // Workshop med Trapholt og Kristine Mandsberg

Mandag d. 11. marts 2024, kl. 18.30-21.00, Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg.

Tilmelding til: Kirstine Kofoed Langli, kontakt@hoervaevsmuseet.dk

Tid er en besynderlig ting. Den kan flyve afsted, være dræbende i sin evighed, og den kan forsvinde som sand mellem fingrene. Hvad er tid for dig? Det er spørgsmålet i Trapholts næste fællesskabte kunstprojekt, hvor borgere sammen med kunstner Kristine Mandsberg skal udforske tiden som koncept og visualisere det gennem broderi. Projektet startes op i 4. februar på Trapholt og turnerer derefter i hele Region Syddanmark, og munder ud i et fællesskabt kunstværk, der udstilles på Trapholt.
Mød kunstner Kristine Mandsberg hør hende fortælle om sit arbejde og tankerne bag det fællesskabte værk og rammerne for at deltage.

På workshoppen vil Kristine Mandsberg give inspiration til, hvordan man kan udvikle og eksperimentere med sit visuelle og æstetiske udtryk i arbejdet fra idé til broderi. Kristine vil præsentere en metode til, hvordan ens arbejde kan udvikles fra idé til broderi med fokus på udtryk, æstetik og komposition. Metoden udfoldes i workshoppen, hvor deltagerne opfordres til selv at kaste sig ud i skitseringsprocessen med papir og tegneredskaber. Via broderieksempler vil vi i workshoppen også arbejde med, hvordan skitsen kan omsættes til broderi.
Projektleder Nina Rise fra Trapholt fortæller kort om Trapholt og praktikken i forhold til at deltage i projektet. Vejledning og broderigarn til projektet bliver udleveret på workshoppen.

Projektet TID vil udfolde sig fra februar til april 2024 med møder, workshops og fællesskaber i mindre byer og landdistrikter rundt i hele Region Syddanmark.
Inspireret af oplæg og workshops ved bl.a. kunstner Kristine Mandsberg, broderiekspert Karen Marie Dehn, Grafisk designer Henrik Birkvig og professor i antropologi Lotte Meinert skal deltagerne i projektet sammen med Kristine Mandsberg og Trapholt diskutere, reflektere over og arbejde med konceptet tid. Helt konkret skal hver enkelt deltager indkapsle sine overvejelser, tanker og indsigter om tid i ét ord og brodere ordet med selvvalgt typografi. Undervejs skal deltagere tage tid på deres eget personlige broderiprojekt og brodere det antal minutter de har brugt. Antallet af timer og minutter deltagerne tilsammen bruger på fællesprojektet bliver værkets titel og defineres altså først når værket står klar til november. Indtil da omtales værket ’xxxT:xxxM’.
Projektet er økonomisk støttet af Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje ”kultur i landdistrikter og mindre byer”. Fra uge 8 turnerer Kristine Mandsberg og Trapholt ud til mindre byer og landdistrikter i Region Syddanmark – her blandt andet Føns.
Se mere info om de lokale workshops på http://www.trapholt.dk/tid, hvor listen over fællesskaber løbende opdateres.
Ønsker man at deltage i projektet finder man al information på www.trapholt.dk/tid. Her finder man information om arrangementer, fællesskaber, hvordan man får udlevereret en vejledning og broderitråd mm. På Facebookgruppen TID kan deltagerne dele, udveksle og finde informationer og kommunikere med Trapholt og Kristine Mandsberg.

Vægtæpper og drejet træ

Amy-Grandt Nielsen udstiller filtede vægtæpper og Per Sepstrup udforsker træets mangfoldighed på udstillingen i Hørvævsmuseets café fra 18. juli til 20. august