Værkstederne Brandt/Egemose

væv – grafik – skulptur – foto

HØR – SKØNHED OG NØDVENDIGHED

30. april – 26. september 2021

Billedkunstner/væver Anne Marie Egemose og fotograf/billedhugger Erik Brandt udstiller på Hørvævsmuseet fra 30. april til 26. september 2021. Her er deres egen beskrivelse af historien bag udstillingen:


På grund af vores nære tilknytning til Vestfyn, ønsker vi at vise nogle af de udsmykninger, vi har haft den store glæde over en lang årrække, at udføre til kirker og institutioner her på egnen.

Blandt en del flere lokalt er der Glamsbjerg Kirke med sten til de ukendtes grav og kortæppe til kirkerummet, Søllested kirke med knæfaldsskranke og kortæppe. På Vestfyns Gymnasium to gobeliner med tema Jordspor-Kannehøjen, Jordspor-Højene i Håre Bjerge og GlamsBjergHus, hvor vi er repræsenteret med værker af os begge. Øvrige udsmykninger bl.a. på Vestfyn kan ses på hjemmesiderne: Anne Marie Egemose og Erik Brandt

I 30 år har vi drevet landbrug på Vestfyn og er begge uddannet på Det Fynske Kunstakademi. I 80’erne ophørte vi som aktive jordbrugere og i 40 år har vi haft værkstederne Brandt/Egemose. Vi har deltaget i udstillinger nationalt og internationalt, samt på vores værksteder udført udsmykninger og hvor der igennem de fleste af årene har været tilknyttet elever og medhjælp. Eleverne var en del af familien, og oftest boede de ca. 1 år hos os. De fleste elever forberedte sig på, i det år, de var på værkstedet til optagelse på Kunsthåndværkerskole eller selv at blive selvstændige vævere med eget værksted.

Det var frodige år, med en rig udveksling af erfaring, gode dialoger og meget arbejde. Med tiden har vores virke på værkstederne ændret sig fra både udstillinger og udsmykninger til vi nu primært deltager i udstillinger. For Erik Brandt både skulptur og foto, Anne Marie Egemose viser grafik, miniature vævninger, store gobeliner og installationer.

På flere måder er vi brobyggere mellem land og by. Hørren har været dyrket til selvforsyning på vores slægters gårde indtil efter 2. Verdenskrig. I forbindelse med den ‘Grønne Omstilling’ ser vi nye muligheder for dyrkning af hør og brug af hørtekstiler.

På vores udstilling og i kataloget vil vi gerne fremme kendskabet til denne væsentlige ældgamle kulturplante, der vokser uden petrokemiske produkter, kunstgødning og vanding. Hørren har derfor i modsætning til bomuld et lavt klimaaftryk. Kataloget vil rumme vægtige og uddybende indlæg om hørplanter, om dyrkning, om forskning og den nødvendige brugsværdi af hørren både indenfor fremtidens planteavl og brug af tekstiler. Artiklerne bliver skrevet af væverne/kunstnerne Inge Bjørn og Annette Holdensen, samt væver/kunsthistoriker Jette Hartvig og væver/forfatter Susanne Nielsen.

I maj 2020 tilsåede vi to parceller med sorten ‘ Noimi ‘, spindehørrens vækstsæson blev dokumenteret fotografisk af Erik Brandt fra såning til ruskning og rødning i august måned.

Vi ønsker at vise en udstilling, med nye og ældre værker, der vidner om mange års arbejde med kunstneriske udtryksformer, og den erfaring og dybe forbundethed med liv og død vi har som jordbrugere.