Trækheste og pyntetråde – et studie i væveteknik

Væveskolen i Greve

30. april – 6. juni 2021.

”Trækheste og Pyntetråde – et studie i væveteknik” er et fællesværk skabt af væverne på Væveskolen i Greve i 2019 og muliggjort med støtte fra Oplysningsforbundenes lokalforeningspulje. Værkets titel udtrykker det forhold, at vævning er lige dele hårdt fysisk manuelt arbejde og finere æstetisk håndværksmæssig udøvelse.

Værket består af 7 vævede baner, 180 cm lange af varieret bredde, og afspejler på bedste vis den proces, som ethvert vævet arbejde gennemgår. I takt med arbejdet med de forskellige væveteknikker, farver og materialer falder det visuelle udtryk af hver bane på plads som en helhed. Værket viser både enkle og mere komplicerede væveteknikker og viser derved progression i teknisk forståelse af skaftevævens muligheder.

Ud over de 7 vævede baner udstilles gobeliner og et udvalg af vævninger fra Væveskolen. Værket har sammen med andre vævninger fra Væveskolen med stor succes været udstillet på Greve Museum november og december 2019.

I tilknytning til udstillingen sælges Væveskolens hæfte om de vævede baner. Hæftet er illustreret med fotos, og for hver vævning angives bindingstegning, garntype i trend og islæt samt tæthed.

Om Væveskolen i Greve

Væveskolen i Greve er en forening, som har til formål at fremme og udvikle kendskabet til vævning og hermed beslægtede fagområder. Væveskolen blev oprettet i 1986 af Jytte Bertelsen og har lige siden tilbudt undervisning i skafte- og gobelinvævning samt andre relevante tekstile områder.

I forbindelse med Væveskolens jubilæum i 2011 udgav foreningen bogen: Væv i tiden – 25 år med Væveskolen. Bogen viser en lang række vævninger med alle vævetekniske oplysninger. De viste vævninger i bogen blev udstillet på Væveskolen og hele sommeren som temaudstilling her på Hørvævsmuseet.

I årenes løb har Væveskolen afholdt arrangementer, Åbent Hus og udstillinger både på Væveskolen og flere biblioteker samt Greve Museum.