Museets historie

Museet blev oprettet 1993-1995 efter direktør Kurt Reindels donation af maskinvævene med tilbehør fra det ophørte Tommerup Væveri. De fleste af vævene er fremskaffet i 1930’erne, da faderen Edmund Reindel startede væveriet.

Udstillinger, café og butik er indrettet i den tidligere kostald på Krengerup Gods, hvor der dengang stod ca. 100 malkekøer. Denne bygning er opført omkring 1860.

Det arbejdende museum, vævehallen, er indrettet i en nyere staldbygning, hvor der gik kvier i løsdrift.
Istandsættelsen og indretningen af de gamle staldbygninger på Krengerup Gods har været mulig takket være en lang række fonde og legater.

Hovedsponsor har været Velux Fonden af 1981 samt Fyns Amt og Glamsbjerg Kommune.

Museet er et arbejdende museum, hvor en kreds af frivillige mennesker, hovedsageligt ældre, mødes et par formiddage om ugen for at væve, arbejde i pudsestuen, reparere maskiner, sætte nye aktiviteter i gang mm.

Alt sammen for at gøre det muligt at vise et levende og attraktivt museum frem for publikum, men også for at medvirke til at historien om dette gamle håndværk, som senere blev industrialiseret, skal blive gemt til eftertiden.

I åbningstiden bliver der ikke vævet, fordi de gamle væve larmer meget, men alle gæster får tilbudt en rundvisning, og her vil der blive demonstreret en jacquard-styret maskinvæv.

Historien mere udførligt..

Top