News

Referater, beretninger og regnskaber fra generalforsamling i Hørvævsmuseet

Der mødte ca 33 medlemmer op til generalforsamling i Hørvævsmuseets cafe 7. marts for bl.a. at høre beretning fra bestyrelsen og fra aftenskolen, se årets regnskaber og vælge bestyrelse og vedtage kontingent for 2020.

Kontingentet for 2020 blev forhøjet til 150 kr. som kan indbetales på Hørvævsmuseets bankkonto: reg.nr.  6851 kontonr. 1012483.

Referaterne er her nedenfor og bliver sendt til alle medlemmer af Hørvævsmuseet.

Referat af ordinær generalforsamling i Hørvævsmuseet 7. marts 2020
Bestyrelsens Årsberetning 2019
Aftenskolens Årsberetning 2019
Regnskaber kan fås ved henvendelse til kontoret

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen for at konstituere sig.
Marianne Krämer blev valgt som formand, Bodil Lindeloff som næstformand og Else Høbye som sekretær.

Desuden blev bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen 2021 fastsat:
Mandag den 30. marts, mandag den 4. maj, mandag den 15. juni, mandag den 24. august mandag den 5. oktober, mandag den 7. december, mandag den 1. februar – alle møder forventes at vare fra kl 12 til 14.

Desuden er der:
Fællesmøde for alle frivillige og medlemmer mandag den 2. november, julefrokost for alle frivillige onsdag den 16.12 og endelig generalforsamling for alle medlemmer lørdag den 6. marts 2021.

24-3: småfejl er rettet i referatet og bestyrelsens beretning.