News

Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling er som vanligt første lørdag i marts – i år altså 7. marts.

Indkaldelse er på vej ud til alle medlemmer, enten på mail eller med Postnord – og findes også her:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hørvævsmuseet 7. marts 2020

Bemærk at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. februar kl. 11.00.