News

Referater, beretninger og regnskaber fra generalforsamling i Hørvævsmuseet

Der mødte ca 33 medlemmer op til generalforsamling i Hørvævsmuseets cafe 7. marts for bl.a. at høre beretning fra bestyrelsen og fra aftenskolen, se årets regnskaber og vælge bestyrelse og vedtage kontingent for 2020.

Kontingentet for 2020 blev forhøjet til 150 kr. som kan indbetales på Hørvævsmuseets bankkonto: reg.nr.  6851 kontonr. 1012483.

Referaterne er her nedenfor og bliver sendt til alle medlemmer af Hørvævsmuseet.

Referat af ordinær generalforsamling i Hørvævsmuseet 7. marts 2020
Bestyrelsens Årsberetning 2019
Aftenskolens Årsberetning 2019
Regnskaber kan fås ved henvendelse til kontoret

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen for at konstituere sig.
Marianne Krämer blev valgt som formand, Bodil Lindeloff som næstformand og Else Høbye som sekretær.

Desuden blev bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen 2021 fastsat:
Mandag den 30. marts, mandag den 4. maj, mandag den 15. juni, mandag den 24. august mandag den 5. oktober, mandag den 7. december, mandag den 1. februar – alle møder forventes at vare fra kl 12 til 14.

Desuden er der:
Fællesmøde for alle frivillige og medlemmer mandag den 2. november, julefrokost for alle frivillige onsdag den 16.12 og endelig generalforsamling for alle medlemmer lørdag den 6. marts 2021.

24-3: småfejl er rettet i referatet og bestyrelsens beretning.

Referat af ordinær generalforsamling 2. marts 2019

Generalforsamlingen 2019 er nu overstået. Referat, beretninger og regskaber for Hørvævsmuseet og Hørvævsmuseets Aftenskole er her:

Referat af generalforsamling 2.3.2019

Bilag 1: Bestyrelsens Årsberetning 2018

Bilag 2: Hørvævsmuseet, Årsregnskab 2018

Bilag 3: Årsberetning 2018 aftenskolen

Bilag 4: Årsregnskab 2018 for Hørvævsmuseets Aftenskole

Alle medlemmer vil få tilsendt “Orientering til vore medlemmer 2019” med referat mm og besked om hvordan kontigentet for 2019 betales.

Vedtægter for Hørvævsmuseet

Vedtægterne for Hørvævsmuseet som de blev vedtaget på generalforsamlingen 2018:

Klik på billedet for at åbne vedtægterne

Orientering til vore medlemmer 2018

Her er bladet som alle vore medlemmer har fået tilsendt – ellers ring på kontoret så vi kan få det ordnet.

Klik på bladet for at åbne det

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 2018 lørdag den 3. marts kl 10 i Hørvævsmuseet er nu overstået. Indkaldelse, referatet og bilag er nedenfor.

Generalforsamlingen blev indledt med at Lis Brandt fortalte om sine personlige erfaringer med hørdyrkning og hørberedning i 2017.

Hvis du som medlem ikke har fået en indkaldelse bedes du henvende dig på museet så vi kan få opklaret hvad årsagen er.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

forslag til Vedtægter for Hørvævsmuseet på Krengerup 2018

forslag til vedtægter for Hørvævsmuseets Aftenskole marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Årsberetning Aftenskolen 2017

Bestyrelsens årsberetning 2017