News

Referat fra generalforsamling 2021 i Hørvævsmuseet

Der mødte ca 35 medlemmer op til generalforsamling i Hørvævsmuseets cafe torsdag den 10. juni.

Der blev aflagt beretning og regnskab for Hørvævsmuseet og for Hørvævsmuseets Aftenskole, valgt et nyt medlem og en ny supleant til bestyrelse og en ny revisor. Desuden blev vedtægterne for Hørvævsmuseet ændret.

Referatet, beretningerne og de nye vedtægter findes ved at klikke på linkene herunder. Regnskaberne kan fås på Hørvævsmuseets kontor.

Kontingentet for 2021 har bestyrelsen allerede fastsat til 150 kr, og 192 medlemmer har allerede betalt – ellers indbetales kontingent her.

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen for at konstituere sig:
Ole Grønbæk blev valgt som formand, Lone Bodekær som næstformand og Else Høbye som sekretær.

Første bestyrelsesmøde er indkaldt til tirsdag den 10. aug. kl 9.

Referat af generalforsamling Hørvævsmuseet og fra det konstituerende møde i bestyrelsen 10. juni 2021
Bestyrelsens Årsberetning 2020
Årsberetning Aftenskolen 2020
Vedtægter for Hørvævsmuseet vedtaget 10. juni 2021

Generalforsamling i Hørvævsmuseet 10. juni kl 19 2021

Alle medlemmer burde nu have fået indkaldelse til generalforsamling i Hørvævsmuseet tilsendt.
Hvis du er medlem og ikke har fået det bedes du ringe til kontoret 64 72 28 85, bedst mellem kl 9 og 12, eller sende en mail til kontakt@hoervaevsmuseet.dk så vi kan finde ud af hvad grunden er til fejlen.

Tilmelding på forhånd er nødvendig af hensyn til coronarestriktionerne – det gør I her:

Det er også nødvendigt at vise coronapas til mødet. Telefondækningen på Hørvævsmuseet er meget dårligt så medbring det helst på papir.

dagsordenen er bl.a. sammenlægning af de to foreninger “Hørvævsmuseet på Krengerup” og “Hørvævsmuseets Aftenskole” til én forening. De nuværende vedtægter for de to foreninger kan findes her og her.

Forslag til de nye vedtægter er her – både i en kommenteret og i en “færdig” udgave:

Forslag til vedtægter for Hørvævsmuseet inkl aftenskole – med kommentarer

Forslag til vedtægter for Hørvævsmuseet inkl aftenskole

Referater, beretninger og regnskaber fra generalforsamling i Hørvævsmuseet

Der mødte ca 33 medlemmer op til generalforsamling i Hørvævsmuseets cafe 7. marts for bl.a. at høre beretning fra bestyrelsen og fra aftenskolen, se årets regnskaber og vælge bestyrelse og vedtage kontingent for 2020.

Kontingentet for 2020 blev forhøjet til 150 kr. som kan indbetales på Hørvævsmuseets bankkonto: reg.nr.  6851 kontonr. 1012483.

Referaterne er her nedenfor og bliver sendt til alle medlemmer af Hørvævsmuseet.

Referat af ordinær generalforsamling i Hørvævsmuseet 7. marts 2020
Bestyrelsens Årsberetning 2019
Aftenskolens Årsberetning 2019
Regnskaber kan fås ved henvendelse til kontoret

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen for at konstituere sig.
Marianne Krämer blev valgt som formand, Bodil Lindeloff som næstformand og Else Høbye som sekretær.

Desuden blev bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen 2021 fastsat:
Mandag den 30. marts, mandag den 4. maj, mandag den 15. juni, mandag den 24. august mandag den 5. oktober, mandag den 7. december, mandag den 1. februar – alle møder forventes at vare fra kl 12 til 14.

Desuden er der:
Fællesmøde for alle frivillige og medlemmer mandag den 2. november, julefrokost for alle frivillige onsdag den 16.12 og endelig generalforsamling for alle medlemmer lørdag den 6. marts 2021.

24-3: småfejl er rettet i referatet og bestyrelsens beretning.

Referat af ordinær generalforsamling 2. marts 2019

Generalforsamlingen 2019 er nu overstået. Referat, beretninger og regskaber for Hørvævsmuseet og Hørvævsmuseets Aftenskole er her:

Referat af generalforsamling 2.3.2019

Bilag 1: Bestyrelsens Årsberetning 2018

Bilag 2: Hørvævsmuseet, Årsregnskab 2018

Bilag 3: Årsberetning 2018 aftenskolen

Bilag 4: Årsregnskab 2018 for Hørvævsmuseets Aftenskole

Alle medlemmer vil få tilsendt “Orientering til vore medlemmer 2019” med referat mm og besked om hvordan kontigentet for 2019 betales.

Vedtægter for Hørvævsmuseet

Vedtægterne for Hørvævsmuseet som de blev vedtaget på generalforsamlingen 2018:

Klik på billedet for at åbne vedtægterne

Orientering til vore medlemmer 2018

Her er bladet som alle vore medlemmer har fået tilsendt – ellers ring på kontoret så vi kan få det ordnet.

Klik på bladet for at åbne det