Status forår 2016

Tiden med TUS.
I foråret 2013 samledes ca. 50 mennesker og drøftede fremtiden for Hørvævsmuseet. Kan der stadig skaffes frivillige til det daglige arbejde? Hvordan forestiller vi os museet om 20 år? På mødet deltog arkitektfirmaet Isager, som har specialiseret sig i fondraising.
Umiddelbart er/var der behov for en permanent vævestue til skoletjenesten og aftenskolen, så vævene ikke skal stilles op og stilles væk hvert år.
Isager forklarede at fondsansøgninger til en ombygning ikke har store chancer, mens et projekt med en fremtidsvision har en chance.
Isager tilbød udarbejdelse af en fondsansøgning med fifty-fifty deling af udgifterne, hvis projektet mislykkes. Max 75.000 kr.
Med alle muligheder åbne kom der gang i diskussionen og rigtig mange spændende forslag på bordet.
Efterfølgende blev der nedsat et TUSudvalg af interesserede, medlemmer fra bestyrelsen, aftenskolen og skoletjenesten og der blev lavet aftale med Isager, som udover de 75.000 kr også indeholdt udgifter til kørsel og trykning.
De mange spændende forslag blev vurderet, grupperet og gennemanalyseret af Isager og TUSudvalget.
Det var en lang proces at diskutere, organisere, prioritere, formulere, dokumentere og ikke mindst samle illustrativt billedmateriale.
Efterhånden mundede det ud i overskrifterne:
Vidensprojekt, Undervisningsprojekt, Museumsprojekt, Aktivt medborgerskab, Udviklingsprojekt og Kulturturismeprojekt.
Derudover selvfølgelig Forside, Indledning, Organisering, Økonomi og ikke mindst Anbefalinger.
Fondsansøgningsmappen var nu på 34 sider, men hele tiden under udvikling og forandring til noget bedre.
I foråret 2015 gik vi i gang med at skaffe anbefalere.
Isager og TUSudvalget besøgte Kolding Designskole, hvor vi med den foreløbige projektmappe fik overtalt Elsebeth Gerner Nielsen til at være protektor for projektet. Ulrik Rantzau udfyldte side 3 med sin støtte til projektet og garanti for at Museet har en fremtid på Krengerup.
En kort projektbeskrivelse på A4 med den røde tråd syet tværs over papiret blev sendt til 100 mulige støtter i Danmark og udland.
I sommeren 2015 var det tiden for Isager at placere projekterne i fysiske rammer og tegne et byggeprojekt, som kunne få fondene til at interessere sig for projektet.
For at få plads til det hele tegnede de en spændende tilbygning med imødekommende glasfacade langs med vævehallen og kik ind til både vævemaskiner og ovenmaskiner.
Efter en gennemgang sammen med familien Rantzau, måtte vi erkende at Rantzau ikke kunne godkende en bygningsudvidelse og at en bygningsudvidelse ville betyde øgede udgifter uden øgede indtægter.
Isager måtte nu igang med at finde en anden bygningsløsning, som kan ”pirre” fondene, og årstiden for fondsansøgninger blev passeret.
Derefter har vi i januar været til møde med Assens Kommune om kulturturismedelen, fremtidig vejomlægning og generel projektstøtte.

Projektmappen er nu medio marts næsten færdig. Kulturudvalget Assens holder møde med os først i April. Derefter skal vi mødes med familien Rantzau og Isager til sidste afpudsning.
Sideløbende har vi fået udarbejdet en DVD, som beskriver hvordan man vedligeholder de gamle vævemaskiner.
Efter en lang proces kan man måske miste gnisten og spørge sig selv:

Er der overhovedet interesse for TUSprojektet ?  Det korte svar er JA!
Skoletjenesten er vokset til 16 besøgende skoleklasser i uge 43-50.
Med max 2 dage om ugen er der nu ikke plads til flere. Som noget nyt tilbyder vi at hjælpe børn der har købt/fået en væv med at sætte trend på.
Aftenskolen er fyldt helt op med venteliste på flere år.
Vi har kontakt til Kolding Designskole for udveksling omkring tekstilfremstilling.
Årligt besøges vi af Teco Hernings tekstilstuderende ny årgang.
2 studerende fra Odense var forbi en dag med videocamera og spørge om Jacquardvæve. Vi fik deres opgave tilsendt til forståelsesvurdering. De vender tilbage for at låne hulkort til endelig fremlæggelse.
Studerende fra København deltog i foredragsaften for at høre om hør i Danmark.
En pige fra Rudolf Steinerskolen i Århus var på besøg for at finde ud af, om hun var i stand til at behandle den hør, hun havde sået. Høste, hegle, spinde, væve og sy den kjole, som var hendes 12’te års projekt. Projektet lykkedes.
I hele juni måned kommer en studerende fra Spanien, som vil lære om hulkort, tegne sit eget mønster og forhåbentlig nå at væve det.
Endelig kommer der forespørgler, om vi ikke har nogle familiedage, hvor man kan hygge sig sammen med at væve på rammevæve en dag eller 2.

TUS lever i bedste velgående og har en spændende fremtid sammen med Hørvævsmuseet og de mange frivillige.