Persondata på Hørvævsmuseet

Hørvævsmuseet anvender og opbevarer relevant data om vore medlemmer, kursister i aftenskolen samt for besøgende skoler i Hørvævsmuseets Skoletjeneste. Data opbevares med hvert enkelt persons accept.

Ved indmeldelse i Hørvævsmuseet anmodes medlemmet om:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Postadresse
 • Telefonnummer

Hørvævsmuseet registrerer løbende:

 • Kontingentindbetalinger

Det enkelte medlem oplyses skriftlig om dette ved indmelding til Hørvævsmuseet og accepterer det med underskrift.

For de medlemmer der er frivillige på museet opbevares desuden:

 • Fødselsår
 • Arbejdsområder i museet

Kursister i Aftenskolen som ikke bor i Assens Kommune skal oplyse personnummer. Dette sendes til Assens Kommune og slettes derefter på Hørvævsmuseet.

For besøgende skoler i skoletjenesten opbevares

 • Skolens navn
 • Navn og email på kontaktlærer

Formålet med dataene er:

 • Kontakt fra museet til det enkelte medlem/kursist henholdsvis den enkelte lærer
 • Registrering af betaling af medlemskontingent
 • Ansøgning af støtte til Aftenskolen efter Folkeoplysningsloven
 • Overblik over de frivilliges indsatser og aldersfordeling

Hørvævsmuseet sletter persondata når de ikke længere er nødvendige: Når en person melder sig ud af Hørvævsmuseet eller senest tre år efter stop af indbetaling af kontingent, når en kursist ikke melder sig til kursus næste år eller en kontaktlærer ikke tilmelder en klasse året efter.

Hørvævsmuseet videregiver ikke persondata uden samtykke fra medlemmet og beskytter persondata så uvedkommende ikke har adgang til data.

Den enkelte person har ret til at trække sit samtykke tilbage og forlange sine persondata slettet.

Hermed opfylder Hørvævsmuseet EU’s Persondataforordning.

Den 23. april 2018