Fremtid – TUS

20 år efter åbningen af museet har museets bestyrelse stillet sig spørgsmålet, om museet kan fortsætte på samme måde i de næste 20 år?

Det korte svar er nej.

Det lidt længere svar er at museets driftsgrundlag – som primært bæres af ældre forhenværende medarbejdere fra “Tommerup Væveri” – på sigt ikke længere vil kunne udfylde nuværende roller, som videnspersoner, instruktører, lærere og maskinmekanikere. Museets formål som arbejdende museum er derfor fremadrettet under afgørende pres og der er risiko for, at maskinerne kun ville kunne overleve som uvirksomme, historiske genstande.

Fremadrettet vision

På den baggrund har Hørvævsmuseet igangsat et visionsarbejde for at kortlægge, hvordan stedet kan fortsætte sin mission som enestående og unik formidler af dansk kulturhistorie indenfor produktion af linnedprodukter gennem 2 årtusinder. Da det, der stå på spil, er kendt på forhånd, kunne de mange deltagere i visionsarbejdet pege entydigt på en redefinition af museets mission:
At hørvævsmuseet bevarer og udvikler kendskab og færdigheder indenfor tekstilt håndværk på alle niveauer med særlig fokus på hør, så børn, unge og voksne kan føre denne kundskab og disse færdigheder videre til kommende, generationer
Bestyrelsen nedsatte et visionsudvalg for udvikling mod det, der blev defineret som et

Tekstil Udviklings Sted —TUS

TUS udvalget er nu i gang med at udarbejde en projektmappe til fondsansøgning i samarbejde med Isager –arkitekterne
Nøgle ord er :
Vidensoverdragelse – Undervisning – Museumsdelen – Tekstiludvikling – Samarbejdspartnere.


Ønsker du at støtte vores projekt kan du på eget brevpapir sende eller maile os et brev som evt. kunne formuleres således:

Jeg (vi) har med stor interesse læst om Hørvævsmuseets oplæg til etablering af et Tekstil Udviklings Sted (TUS) på Krengerup Gods. Jeg (vi) mener at dette unikke projekt har stor betydning for fastholdelse af 2000 års kulturarv indenfor udvikling af hørvævede stoffer i Danmark og vil ubetinget anbefale at initiativet støttes af potentielle fonde og sponsorer.