Fællesmøder og studieture

På de halvårlige fællesmøder for alle frivillige fortæller udvalgene om deres arbejde og øvrige fælles emner drøftes.

En gang årligt tager alle de aktive på museet på en studietur – eller udflugt – og søger inspiration på andre museer og tekstil-steder…