TUS

Møde i TUS/fond-udvalget 6.8.2018 kl 12:30

Hermed indkaldes til møde i TUS/fond-udvalget mandag d. 6. august kl. 12.30.

Indkaldelse TUS/fond 06.08.18

Hvis I har andre punkter, så giv Bodil besked.

Projektansøgning 2018

TUS, Tidsplan for udvidelse, løbende

Budget ombygning, løbende_

Som forberedelse til mødet på mandag har Ole gennemgået en del fonde og deres mulige relevans for os. Vedlagt er en oversigt, som I meget gerne må gå igennem og se hvilke af dem, der er mest interessante, og om der evt. mangler nogle.

Museet har købt abonnement i 12 måneder på www.fundraisingtilkreativeprojekter.dk – der er en samlet oversigt over mange fonde. Snak eget. med Ole om adgang og kig  ind og se om der er flere, der ser brugbare ud til Hørvævsmuseet.

Fundraisingkalender