Skoletjenesten

Opstart skoletjeneste 2018

Referat af opstartsmøde skoletjenesten 20.9.2018
Ansvarsområder i skoletjenesten 2018

Mødeindkaldelse til skoletjenestens frivillige hjælpere.

Torsdag den 20. september kl. 13.00 på Hørvævsmuseet.

1. Siden sidst

2. Tilmeldte skoler/klasser.

3. Nyt om modeller.

4. Materialebeholdning.

5. Dagens start. Fra evaluering:

6. Plan/dato for opsætning af vævene. 10 okt

7. Fordeling af ”vagter”. Doodle.

8. Ansvarsområder ?

9. Trenddag børn

10. Evt. Det jeg har glemt.

Evaluering af skoletjenesten 2017 18. jan kl 13

Mødet forventes at sluttes ca 14:30

  1. Ris og ros bordet rundt
  2. Tilbud, opskrifter, materialer, modeller.
  3. Vagtholdenes størrelse og sammensætning, doodle, reminder.
  4. Dagens gang, ekstra opgaver sløjfet.
  5. Årets gang. Skal vi lave nogle mødedage onsdag form. For at lave trende, strimler og hygge.
  6. Nye mulige aktive Marianne, Salbrovad, Pernille, Ullas nabo inviteres til opstartsmøde i september og forårsmøder.
  7. Tjek adresseliste.
  8. Evt.

Nytårskur: Da vi ikke har nogen aftaler, opfordrer vi dem der har lyst til at tage lidt med til kaffen: Kage, kiks, ost, etc.

Dagens start

Muligheder skoletjenesten 2017

Årsplan Skoletjenesten

Evaluering af skoletjenesten 18.1.2017, referat