Rundvisnings- og vagtplan

Vagtskema august 2019

Når vi holder planlægningsmøde den sidste onsdag i måneden, er det rigtig godt, når mange møder op. De sidste par gange har vi dog kun været en lille gruppe til stede til at  kunne byde ind med vagter i butik og cafe. Enkelte har forinden sendt mail om mulige datoer, men rigtig mange har desværre ikke meldt ind. Det har betydet, at det har været svært at få fyldt vagtskemaet ud, da vi ikke har vidst, hvornår folk kan tage en vagt.

Vi vil derfor opfordre til, enten at komme til planlægningsmødet eller sende besked, meget gerne senest dagen før planlægningsmødet. Det vil lette planlægningsarbejdet.

Når vi kigger på antallet af butik- og cafehjælpere og antallet af åbningsdage her i sæsonen, vil det være fint, hvis vi hver især kan tage min. 2-4 vagter om måneden.

Lis Brandt: lg13brandt@gmail.com
Lone Bodekær: lonebodekaer@gmail.com
eller
Birgit Kappendrup: BogP@kappendrup.com

Vagtskema august 2019

Der mangler stadig personale til: d. 17. d. 24. d. 25. og d. 28.

Vagtskema juni 2019

Vagtskema juni 2019 (rettet to gange 31.5)

Cafevagterne søndag den 23. og 30. er ikke besat, så hvis du kan en af de dage, vil vi gerne høre fra dig.

Husk at vande blomsterne!

Ved ”eftersnakken” på planlægningsmødet blev vi enige om at sende følgende anbefalinger ud til alle cafefolk og rundvisere:

  1. Der ligger vejledning til alt vedrørende kassen (såsom start, slut, indtastning af debet, rettelser og lignende). Prøv at følge dem.
  2. Lav ikke rundvisningerne for lange. Højst en time for en gruppe. Vær opmærksom på sammensætning af gruppen. Ældre med handicap kan ikke klare så meget.
  3. Planlæg sammen med lederen af gruppen. Tag hensyn til tid og interesser Tilkald også skodarundviseren, hvis gruppen skal på Skoda.
  4. Hver lørdag er der ”levende lørdag” i Mulles hjørne
  5. juni: Else broderer og slår knapper
  6. juni: Bodil L og Gunhild B demonstrerer rulning af hørduge i pudsestuen
  7. juni: Ellen M væver på håndvævene
  8. juni: Ulla S og Kirsten væver og fremstiller vikleprøver

Med venlig hilsen
Udvalget