Rundvisnings- og vagtplan

Vagtskema august 2019

Når vi holder planlægningsmøde den sidste onsdag i måneden, er det rigtig godt, når mange møder op. De sidste par gange har vi dog kun været en lille gruppe til stede til at  kunne byde ind med vagter i butik og cafe. Enkelte har forinden sendt mail om mulige datoer, men rigtig mange har desværre ikke meldt ind. Det har betydet, at det har været svært at få fyldt vagtskemaet ud, da vi ikke har vidst, hvornår folk kan tage en vagt.

Vi vil derfor opfordre til, enten at komme til planlægningsmødet eller sende besked, meget gerne senest dagen før planlægningsmødet. Det vil lette planlægningsarbejdet.

Når vi kigger på antallet af butik- og cafehjælpere og antallet af åbningsdage her i sæsonen, vil det være fint, hvis vi hver især kan tage min. 2-4 vagter om måneden.

Lis Brandt: lg13brandt@gmail.com
Lone Bodekær: lonebodekaer@gmail.com
eller
Birgit Kappendrup: BogP@kappendrup.com

Vagtskema august 2019

Der mangler stadig personale til: d. 17. d. 24. d. 25. og d. 28.