PR-udvalg

PR-udvalgs-møde 7. januar 2019

Referat af PR-møde 7. januar 2019
Print Friendly, PDF & Email

  1. Hvor langt er kalenderen for 2019?
   Aktivitetsudvalget holder møde 29.1 og fristen for aktiviteter til kalenderen er 1. marts. Så der mangler stadig en del…Aktivitetsudvalget planlægger forskellige foredrag og aktiviteter om hør – hørdyrkning og anvendelse af hør.

   Jette Nevers holder foredrag 28. juni.

   Jubilæet fejres – som skrevet i Nytårsbrevet – med fest kun for medlemmer 15. juni og der er reception på selve dagen 9. juli. PR-udvalget tilbyder at lave invitationer til begge dele (Receptionen skal have meget PR, men festen skal vel ikke).

   Som noget nyt planlægges: “Aktiv lørdag” hver eneste lørdag i sæsonen med en aktivitet, præsentation, workshops eller lignende i åbningstiden. Det skal nævnes særskilt i brochuren og i øvrigt hvor vi kan.

   Anne Marie Nielsen holder foredrag om “Hør og uld – det nye sort” for FORA 31. januar i Odense. Vi vil reklamere for foredraget på hjemmeside mm, hvis det er ok. Lis B spørger Anne Marie.

  2. PR for Jette Nevers’ udstilling, billeder, tekst?
   Der er møde med Jette Nevers og repræsentanter for Aktivitetsudvalget og PR-udvalget den 17. jan
  3. Ny brochure
   (Else er tovholder)
   Vi bruger brochuren fra 2018 som udgangspunkt, men der skal findes nye billeder (fx billedet af Kirsten som vi brugte i annoncen i Turistguiden og et billede af Lis B som demonstrerer hørberedning for gæster – vi skal forsøge at finde dem og spørge dem om lov).
   Jubilæet skal flettes ind i teksten og “Aktiv lørdag” skal omtales.
  4. Ny hjemmeside?
   (Else starter nyt år på hjemmesiden)
   Der skal laves nyt forsidebillede med jubilæums logoet.
   Menupunktet “Udstillinger” døbes om til “Det sker” for at få de andre aktiviteter med.
  5. Annonce-række i fynske lokalaviser?
   PR-udvalget foreslår at vi indrykker en lille tospaltet annonce på skift i de fleste fynske lokalaviser henover sæsonen. Vi vil lave en standard annonce, men med mulige ændringer om aktuelle aktiviteter.Else forsøger at undersøge priser og mulighed for at lave god aftale med de Jysk-fynske medier som ejer en del af lokalaviserne.
  6. Jubilæumsbogen
   Ole, Bent m.fl. er i fuld gang.
   Hørvævsmuseet har fået støtte på 25000 kr fra Fynske Bank. Museet agter at søge flere fonde.
  7. Frivillighedsdag 1. april
   PR-udvalget foreslår at vi laver en generel flyer om at være frivillig på Hørvævsmuseet.
   Den skal være klar til denne dag, men i øvrigt ligge permanent i cafeen og andre gode steder.
   Og så skal der forresten mest mulig PR om dagen.Vi foreslår i øvrigt at lave en bank over aktive medlemmer som kan tilkaldes til ad hoc-opgaver – vi ved de findes!
  8. Evt.
   Næste møde onsdag 6.2 kl. 12 på Hørvævsmuseet

Referat af PR-udvalgsmøde onsdag 31. okt. 2018 kl 11

Tilstede: Ole, Lis B. og Else

Print Friendly, PDF & Email

 1. Det aktuelle:
  1. foredrag 15.11 ved Schroll’erne
   Jeg tror alt er i orden/på vej:
   pressemeddelelse, hjemmeside, Kultunaut, Det Sker, Facebook, Instagram…
   Det eneste der mangler er opslag i Facebook og Instagram. Ole og Else sørger for at det kommer i dagene op til foredraget
   Pressemeddelelsen er kommet i Lokalavisen Assens og i Aarup Folkeblad og er også sendt til Ugeavisen Faaborg. Lis har også forsøgt at sende besked til ”Det sker” i Fåborg-Midtfyn, men har fået afslag: De ”bringer desværre kun arrangementer inden for eget dækningsområde på det sker-listen.”
  2. Julesalg 17.-18. december:
   pressemeddelelse
   annoncer (hvor, hvordan?)
   indlæg på hjemmeside

   Ole tager sig af det: Pressemeddelelse i denne uge, annonce i lokalavisserne hhv. 6. og 13. nov. og i Fyens Stiftstidende i weekenden imellem. Mht. annoncen i Fyens Stiftstidende forsøger Ole at få den på kultursiderne i stedet for lokalsiden for Assens. Lokale gæster får jo lokalaviserne og vi vil også gerne tiltrække folk udenfor lokalområdet.
   Kultunaut Har Else lavet
   Det Sker Tager Lis sig af
   Facebook og Instagram Ole hhv Else i dagene op til
   Julelotteri, mest til optælling af gæsterne: Else laver mærker/lodsedler og et skilt, Lis sørger for folk til at dele ud til gæsterne og præmie
  3. Koordinering af alle begivenheder i 2019, så der kan laves en samlet kalender inden 1. marts
   Aktivitetsudvalget vil forsøge at samle alle ting. Det skal siges på Fællesmødet at fristen er 1. marts. Else beder Marianne om at det nævnes.
   Obs: forsøget på at få en kalender inden 1. marts skal naturligvis ikke lægge en hindring i vejen for at lade gode ideer opstå mere spontant J
 2. Småpip i den lange og mørke vinter:
  Ideer til indlæg på Facebook, Instagram, pressemeddelelser…:
  Skoletjeneste, aftenskole-vævning; dagligdagen
  Vi har det in mente… Specielt skal vi huske det med dagligdagen inden hvervemødet
 3. Lidt længere ude i fremtiden
  1. Brochure for 2019
   Jubilæet skal omtales i brochuren med et jubilæumslogo.
   Brochuren skal være klar i elektronisk form 1. februar, og være trykt inden 1. april.
   Else forsøger at finde gode billeder både hertil og til annoncen i turistguiden fra Visit Assens
  2. Generalforsamling 2. marts – nævnte vi uden særlig drøftelse
  3. Orientering til vore medlemmer
   Kunne fx (udover referater, planer for 2019 mm) indeholde lidt af nogle artikler fra jubilæums-bogen
  4. Hvervemøde for nye frivillige i april – nævnte vi uden særlig drøftelse
  5. Og så ved jeg ikke hvad aktivitetsudvalget planlægger, eller hvornår
   Aktivitetsudvalget planlægger bl.a. foredrag i foråret om Tommerup Hørfabrik og Tommerup Væveri som markering af jubilæet samt foredrag først i efteråret under emnet ”Vidensdeling om hør, dyrkning og bearbejdning.”
 4. Turistguide fra Visit Assens
  Else ser efter billeder hertil og til brochure. Vi fastholder annoncens størrelse og form (halv side på højkant). Ole laver forslag.
 5. Evt. – og det jeg har glemt…
  Næste møde 7. jan kl 12

Referent Else

PR-udvalgsmøde 26. sep 2018

 1. Hvordan sikrer vi at intet falder ned mellem stolene?
  Print Friendly, PDF & Email

  Vi har nogle gange i den sidste tid handlet for sent fordi vi troede/håbede at de andre har gjort noget.
  Vi vil forsøge fremover at stikke hoveder sammen under kaffen om onsdagen, når vi alle er her til en snak om de aktuelle ting der måtte være. Herunder pressemeddelelse som skal til lokalaviserne torsdag før det skal bringes.
 2. Musikcafeerne næste sæson
  Vi kan overveje om vi kan reklamere lidt mere for dem. Men det forudsætter nok at vi har navnene på musikerne.
  Helen har åbenbart forsat kontakten til Kodak, fint!?
 3. Rokketræf, knipledag, knapslåning og lign.
  Vi bør sørge for at reklamere til håndarbejdskredse.
  Else ser på en adresseliste.
 4. Efterårsferie
  Møde på mandag hvor vi bl.a. skal se på bemanding.
  PR: annoncer lokalaviserne, måske Fyens Stiftstidende under kultur, efterårsferie eller lignende. Ole laver tekstforslag.
  Pressemeddelelse, nyhedsbreve, Ole.
  Facebook, Kultunaut.
  Else spørger Visit Assens om hjælp til trykkeklar pdf.
 5. Julesalg
  Annoncer til lokalaviser og Fyens Stiftstidende foruden alt det sædvanlige.
  Billeder ligger på Google drev under hvm > 2018 > julesalg.
 6. Næste sæson
  Deadline for datoer for aktiviteter der skal ind i årsplanen, brochuren osv. vil vi melde ud som 1. marts.
  Jette Nevers vil mødes med os og snakke PR næste år. Det er vi med på.
 7. Næste møde 31. okt.

Referent: Else

PR-udvalgsmøde 11. april kl 11 på Hørvævsmuseet

Print Friendly, PDF & Email
Tilstede: Ole, Lis B. og Else

Referat

 1. PR til åbningen:
  Pressemeddelelse, nyhedsmail, Facebook, Instagram, Det sker,
  Åbningstider ind på Google en uge før 5. maj
  Ole skriver Pressemeddelelse, nyhedsmail, Facebook, og Else Instagram når Facebook indlægget forelægger. Lis skriver til ”Det sker”
  Vi snakkede om at henvende os journalisterne på lokalredaktionen for at få dem til at skrive mere generelt og navnlig her. Men vi vedtog at spare krudtet til markedsdag og til jubilæumsåret.
 2. Tilbud om annoncer:
  – Rundt om Assens 6. og 8. maj – 1/4 side for 2000 kr?, Deadline 16. april
  – Turistavisen 2018
  Ole kontakter ”Rundt om Assens”-sælgeren og laver annonce på ¼ side.
  Else skriver til Turistavisen at vi ikke ønsker at købe en annonce hos dem
 3. Oles forslag om PR-aktiviteter 2019
  (Aktivitetsudvalget har snakket om et jubilæumsskrift).
  Vi roser Oles forslag og foreslår det sat på som punkt på bestyrelsesmødet. Og fremsendt til museumsudvalget.
 4. Andet..
  Lis har samlet en liste over busselskaber, rejsebureauer. Hun finder telefonnumre frem og Ole påtager sig at ringe dem op og spørge om vi må sende dem et tilbud på en udflugt til os og Skoda. Man må nemlig ikke spamme med tilbudsmail.
  Else afleverer blanketten med tilmelding til Bike Friends-ordningen hos Visit Assens, køber lappegrej og cykelpumpe.
  Ambitus- koret kommer 8. maj, Ole skriver det ind på hjemmesiden.
 5. Evt – og næste møde
  22. maj kl 10

Referent: Else

Ole: PR-aktiviteter,jubilæum 2019
Webmail __ Rundt om Assens