Kategoriarkiv: PR-udvalg

PR-udvalgs-møde 7. januar 2019

Referat af PR-møde 7. januar 2019
Print Friendly, PDF & Email

  1. Hvor langt er kalenderen for 2019?
   Aktivitetsudvalget holder møde 29.1 og fristen for aktiviteter til kalenderen er 1. marts. Så der mangler stadig en del…Aktivitetsudvalget planlægger forskellige foredrag og aktiviteter om hør – hørdyrkning og anvendelse af hør.

   Jette Nevers holder foredrag 28. juni.

   Jubilæet fejres – som skrevet i Nytårsbrevet – med fest kun for medlemmer 15. juni og der er reception på selve dagen 9. juli. PR-udvalget tilbyder at lave invitationer til begge dele (Receptionen skal have meget PR, men festen skal vel ikke).

   Som noget nyt planlægges: “Aktiv lørdag” hver eneste lørdag i sæsonen med en aktivitet, præsentation, workshops eller lignende i åbningstiden. Det skal nævnes særskilt i brochuren og i øvrigt hvor vi kan.

   Anne Marie Nielsen holder foredrag om “Hør og uld – det nye sort” for FORA 31. januar i Odense. Vi vil reklamere for foredraget på hjemmeside mm, hvis det er ok. Lis B spørger Anne Marie.

  2. PR for Jette Nevers’ udstilling, billeder, tekst?
   Der er møde med Jette Nevers og repræsentanter for Aktivitetsudvalget og PR-udvalget den 17. jan
  3. Ny brochure
   (Else er tovholder)
   Vi bruger brochuren fra 2018 som udgangspunkt, men der skal findes nye billeder (fx billedet af Kirsten som vi brugte i annoncen i Turistguiden og et billede af Lis B som demonstrerer hørberedning for gæster – vi skal forsøge at finde dem og spørge dem om lov).
   Jubilæet skal flettes ind i teksten og “Aktiv lørdag” skal omtales.
  4. Ny hjemmeside?
   (Else starter nyt år på hjemmesiden)
   Der skal laves nyt forsidebillede med jubilæums logoet.
   Menupunktet “Udstillinger” døbes om til “Det sker” for at få de andre aktiviteter med.
  5. Annonce-række i fynske lokalaviser?
   PR-udvalget foreslår at vi indrykker en lille tospaltet annonce på skift i de fleste fynske lokalaviser henover sæsonen. Vi vil lave en standard annonce, men med mulige ændringer om aktuelle aktiviteter.Else forsøger at undersøge priser og mulighed for at lave god aftale med de Jysk-fynske medier som ejer en del af lokalaviserne.
  6. Jubilæumsbogen
   Ole, Bent m.fl. er i fuld gang.
   Hørvævsmuseet har fået støtte på 25000 kr fra Fynske Bank. Museet agter at søge flere fonde.
  7. Frivillighedsdag 1. april
   PR-udvalget foreslår at vi laver en generel flyer om at være frivillig på Hørvævsmuseet.
   Den skal være klar til denne dag, men i øvrigt ligge permanent i cafeen og andre gode steder.
   Og så skal der forresten mest mulig PR om dagen.Vi foreslår i øvrigt at lave en bank over aktive medlemmer som kan tilkaldes til ad hoc-opgaver – vi ved de findes!
  8. Evt.
   Næste møde onsdag 6.2 kl. 12 på Hørvævsmuseet

Referat af PR-udvalgsmøde onsdag 31. okt. 2018 kl 11

Tilstede: Ole, Lis B. og Else

Print Friendly, PDF & Email

 1. Det aktuelle:
  1. foredrag 15.11 ved Schroll’erne
   Jeg tror alt er i orden/på vej:
   pressemeddelelse, hjemmeside, Kultunaut, Det Sker, Facebook, Instagram…
   Det eneste der mangler er opslag i Facebook og Instagram. Ole og Else sørger for at det kommer i dagene op til foredraget
   Pressemeddelelsen er kommet i Lokalavisen Assens og i Aarup Folkeblad og er også sendt til Ugeavisen Faaborg. Lis har også forsøgt at sende besked til ”Det sker” i Fåborg-Midtfyn, men har fået afslag: De ”bringer desværre kun arrangementer inden for eget dækningsområde på det sker-listen.”
  2. Julesalg 17.-18. december:
   pressemeddelelse
   annoncer (hvor, hvordan?)
   indlæg på hjemmeside

   Ole tager sig af det: Pressemeddelelse i denne uge, annonce i lokalavisserne hhv. 6. og 13. nov. og i Fyens Stiftstidende i weekenden imellem. Mht. annoncen i Fyens Stiftstidende forsøger Ole at få den på kultursiderne i stedet for lokalsiden for Assens. Lokale gæster får jo lokalaviserne og vi vil også gerne tiltrække folk udenfor lokalområdet.
   Kultunaut Har Else lavet
   Det Sker Tager Lis sig af
   Facebook og Instagram Ole hhv Else i dagene op til
   Julelotteri, mest til optælling af gæsterne: Else laver mærker/lodsedler og et skilt, Lis sørger for folk til at dele ud til gæsterne og præmie
  3. Koordinering af alle begivenheder i 2019, så der kan laves en samlet kalender inden 1. marts
   Aktivitetsudvalget vil forsøge at samle alle ting. Det skal siges på Fællesmødet at fristen er 1. marts. Else beder Marianne om at det nævnes.
   Obs: forsøget på at få en kalender inden 1. marts skal naturligvis ikke lægge en hindring i vejen for at lade gode ideer opstå mere spontant J
 2. Småpip i den lange og mørke vinter:
  Ideer til indlæg på Facebook, Instagram, pressemeddelelser…:
  Skoletjeneste, aftenskole-vævning; dagligdagen
  Vi har det in mente… Specielt skal vi huske det med dagligdagen inden hvervemødet
 3. Lidt længere ude i fremtiden
  1. Brochure for 2019
   Jubilæet skal omtales i brochuren med et jubilæumslogo.
   Brochuren skal være klar i elektronisk form 1. februar, og være trykt inden 1. april.
   Else forsøger at finde gode billeder både hertil og til annoncen i turistguiden fra Visit Assens
  2. Generalforsamling 2. marts – nævnte vi uden særlig drøftelse
  3. Orientering til vore medlemmer
   Kunne fx (udover referater, planer for 2019 mm) indeholde lidt af nogle artikler fra jubilæums-bogen
  4. Hvervemøde for nye frivillige i april – nævnte vi uden særlig drøftelse
  5. Og så ved jeg ikke hvad aktivitetsudvalget planlægger, eller hvornår
   Aktivitetsudvalget planlægger bl.a. foredrag i foråret om Tommerup Hørfabrik og Tommerup Væveri som markering af jubilæet samt foredrag først i efteråret under emnet ”Vidensdeling om hør, dyrkning og bearbejdning.”
 4. Turistguide fra Visit Assens
  Else ser efter billeder hertil og til brochure. Vi fastholder annoncens størrelse og form (halv side på højkant). Ole laver forslag.
 5. Evt. – og det jeg har glemt…
  Næste møde 7. jan kl 12

Referent Else

PR-udvalgsmøde 26. sep 2018

 1. Hvordan sikrer vi at intet falder ned mellem stolene?
  Print Friendly, PDF & Email

  Vi har nogle gange i den sidste tid handlet for sent fordi vi troede/håbede at de andre har gjort noget.
  Vi vil forsøge fremover at stikke hoveder sammen under kaffen om onsdagen, når vi alle er her til en snak om de aktuelle ting der måtte være. Herunder pressemeddelelse som skal til lokalaviserne torsdag før det skal bringes.
 2. Musikcafeerne næste sæson
  Vi kan overveje om vi kan reklamere lidt mere for dem. Men det forudsætter nok at vi har navnene på musikerne.
  Helen har åbenbart forsat kontakten til Kodak, fint!?
 3. Rokketræf, knipledag, knapslåning og lign.
  Vi bør sørge for at reklamere til håndarbejdskredse.
  Else ser på en adresseliste.
 4. Efterårsferie
  Møde på mandag hvor vi bl.a. skal se på bemanding.
  PR: annoncer lokalaviserne, måske Fyens Stiftstidende under kultur, efterårsferie eller lignende. Ole laver tekstforslag.
  Pressemeddelelse, nyhedsbreve, Ole.
  Facebook, Kultunaut.
  Else spørger Visit Assens om hjælp til trykkeklar pdf.
 5. Julesalg
  Annoncer til lokalaviser og Fyens Stiftstidende foruden alt det sædvanlige.
  Billeder ligger på Google drev under hvm > 2018 > julesalg.
 6. Næste sæson
  Deadline for datoer for aktiviteter der skal ind i årsplanen, brochuren osv. vil vi melde ud som 1. marts.
  Jette Nevers vil mødes med os og snakke PR næste år. Det er vi med på.
 7. Næste møde 31. okt.

Referent: Else

PR-udvalgsmøde 11. april kl 11 på Hørvævsmuseet

Print Friendly, PDF & Email
Tilstede: Ole, Lis B. og Else

Referat

 1. PR til åbningen:
  Pressemeddelelse, nyhedsmail, Facebook, Instagram, Det sker,
  Åbningstider ind på Google en uge før 5. maj
  Ole skriver Pressemeddelelse, nyhedsmail, Facebook, og Else Instagram når Facebook indlægget forelægger. Lis skriver til ”Det sker”
  Vi snakkede om at henvende os journalisterne på lokalredaktionen for at få dem til at skrive mere generelt og navnlig her. Men vi vedtog at spare krudtet til markedsdag og til jubilæumsåret.
 2. Tilbud om annoncer:
  – Rundt om Assens 6. og 8. maj – 1/4 side for 2000 kr?, Deadline 16. april
  – Turistavisen 2018
  Ole kontakter ”Rundt om Assens”-sælgeren og laver annonce på ¼ side.
  Else skriver til Turistavisen at vi ikke ønsker at købe en annonce hos dem
 3. Oles forslag om PR-aktiviteter 2019
  (Aktivitetsudvalget har snakket om et jubilæumsskrift).
  Vi roser Oles forslag og foreslår det sat på som punkt på bestyrelsesmødet. Og fremsendt til museumsudvalget.
 4. Andet..
  Lis har samlet en liste over busselskaber, rejsebureauer. Hun finder telefonnumre frem og Ole påtager sig at ringe dem op og spørge om vi må sende dem et tilbud på en udflugt til os og Skoda. Man må nemlig ikke spamme med tilbudsmail.
  Else afleverer blanketten med tilmelding til Bike Friends-ordningen hos Visit Assens, køber lappegrej og cykelpumpe.
  Ambitus- koret kommer 8. maj, Ole skriver det ind på hjemmesiden.
 5. Evt – og næste møde
  22. maj kl 10

Referent: Else

Ole: PR-aktiviteter,jubilæum 2019
Webmail __ Rundt om Assens

PR-udvalgsmøde mandag 12. marts kl 12

Tilstede: Ole og Else, afbud fra Lis B

Print Friendly, PDF & Email

 1. Har vi alt PR klar vedr oversigt på sæsonen 2018?
  – busselskaber?
  Ole sender tilbud ud
  – uddeling/udsendelse af brochurer og plakater
  Udskyder vi til efter påske
  – Nogen (os, aktivitetsudvalget, formanden…?) skal invitere til sæsonåbning 5.5
  Else snakker med Marianne og museumsudvalget
 2. Orientering til vore medlemmer
  – referat og beretninger er i hvm publikationer > Generalforsamling

  Ole går i gang med bladet
 3. Skal vi have en plan/kalender for pressemeddelelser?:
  Ole laver en liste
 4. En ulden dag
  Ole laver pressemeddelelser
 5. Andet
 6. PR for væveaftenen
  Mail til uldkreds, Væve og textilkreds, og væve
 7. Hvad har jeg glemt?
 8. Evt.
  11. april kl 12 – men siden flyttet til kl 11 aht. rundvisermødet.

Referent: Else

PR-udvalgsmøde onsdag d. 10. januar 2018 kl 12

Print Friendly, PDF & Email

Referat

Tilstede: Ole, Lis B og Else

1. Brochuren for 2018 færdiggøres – så vidt vi kan.
(Vi mangler stadig at have en titel for efterårsferiens arrangement, men ellers…)

Ole færdiggør brochuren i denne uge i en udgave som kan bruges elektronisk, og som vi selv kan printe få eksemplarer af om nødvendigt.

Selve trykningen afventer at titlen på efterårsferiens arrangementer er klar.

2. Er vi klar med beslutningerne vedrørende domænenavne og logo?

Vi vil bruge domænenavnet “hørvævsmuseet.dk” i logo mm. Men siden vil blive placeret på  “hoervaevsmuseet.dk”. Alle tre adresser: “hvm-krengerup.dk”, “hørvævsmuseet.dk” og “hoervaevsmuseet.dk” skal resultere i at man havner på denne side.

(Hvis vi placerede siden på “hørvævsmuseet.dk” ville man nemt støde på den grimme web-udgave af æ og ø – “hørvævsmuseet” oversættes til et eller andet i stil med  “xn--hrvvsmuseet-ytrewq”)

Ellers er logoet klar. Vi er dog lidt usikre på om farven er rigtig og om vi kan ramme samme farve i Word – Ole snakker evt. med Tina, Enggaard Grafik når brochuren er klar.

3. Flytning af hjemmeside, nye mail-adresser

Allerede nu kan man bruge alle tre hjemmesideadresser, men man havner på den gamle side: hvm-krengerup.dk.

Man kan også bruge alle tre mail-adresser: “hvm-krg@hvm-krengerup.dk”, “kontakt@hørvævsmuseet.dk” og “kontakt@hoervaevsmuseet.dk”. Alle mails sendes pt. til “hvm-krg@hvm-krengerup.dk”. Det skal snarest laves om til “kontakt@hoervaevsmuseet.dk” sådan at det er den mail vi svarer på, men vi skriver altså “kontakt@hørvævsmuseet.dk” nederst i mails.

(Igen: vi vil præsentere os som “hørvævsmuseet.dk”, men vi vil undgå at folk ser den grimme kode “xn--hrvvsmuseet-ytrewq”)

Else overvejer om vi selv kan finde ud af flytningen, men måske skal vi søge professionel assistance…

4. Hjemmeside for udstilllinger og aktiviteter for sæson 2018
(herunder lidt teknik: slider og widget på forsiden og liste over temaudstillinger på “Historie om Hørvævsmuseet på Krengerup”)

Ole arbejder på siderne om den nye sæson

5. Plakat for udstillingerne 2018
(Skoda skal til Motorshow i Herning Messecenter i februar og vil gerne medbringe brochurer, plakat og sponsorpræmie = fribilletter)

Ole sørger også på det

6. Tripadvisor og Google

Else forsøger at rette teksten på Tripadvisor.

Else sætter åbningstider i Google ind når vi nærmer os sæsonåbningen. Vi arbejder også på at komme på Google Maps – evt. med hjælp fra Louise, Visit Assens.

7. Nytårsnyhedsbrev – fx om sæson 2018, udstillingsplaner og hvordan det er at være aktiv på museet
Tilsvarende indlæg på Facebook og Instagram
Evt indlæg i FB-gruppen “Aktiv medborger i Assens Kommune”

Else laver et nytårsnyhedsbrev

8. Kultunaut, Det sker i Fyens Stiftstidende

Else laver indlæg på Kultunaut om sæsonens udstillinger og aktiviteter. Lis B sørger for Det Sker – og spørger allerførst om avisen selv henter fra Kultunaut.

9. Bus-Gruppeguiden – og dens evt. afløsere

Vores aftale med Gruppeguiden skulle ifølge firmaet have været sagt om i september, så vi hænger på betaling for første halvår. Men nu er aftalen sagt op!

10. Mail til busselskaber med elektronisk brochure og gentagelse af tilbud

Lis B skriver et brev med tilbud om en hel dag på begge museer. Hun forsøger også at finde at finde flere rejsearrangører end de busselskaber vi har på listen nu. Tilbuddet – med elektronisk brochure – skal ud snarest.

11. Andre ideer om PR

Anders og Ole har skrevet en artikel om skoletjenesten som snarest sendes ud.

Der kommer en journalist fra Fora 22. jan. Som forhåbentlig skriver en artikel i Foras blad.
Vi vil forsøge at lave video/billeder af hele processen fra en dug klippes af til den ligger i butikken.

I øvrigt må vi godt reklamere med at vi tager mod bestillinger på duge i specielle mål – men med alle mulige forbehold om at vi ikke kan love hvor længe det varer at væve dem!

12. Evt. og næste møde

Næste møde aftalt til 12. marts kl 12

Referent: Else H.

PR-udvalgsmøde mandag den 6.11 2017 kl 12

Print Friendly, PDF & Email

Referat

Tilstede: Ole G, Lis B og Else H

 • PR for foredrag 10.11
  Nyhedsbrev, hjemmeside og Kultunaut – √
  Det sker – Lis B
 • Problemer med Google Business– prøv at google “Hørvævsmuseet” og se hvad Google skriver om os
  Vi kan (pt?) ikke skrive på Google at museet ikke har normalt åbent i vinter. Det er først muligt når julesalget er overstået (det er muligvis logisk for dataloger – ikke for så mange andre!).
  Til gengæld er det muligt at skrive et lille ”indlæg” om museet.  Lige nu står der:
  Kom til julesalg på Hørvævsmuseet 18. nov.-19. nov.
  Hørvævsmuseet har julesalg den 18. og 19. november kl 10-16. Hørvævsmuseets egen butik og cafe har naturligvis åbent – og resten af museet er fyldt med boder med kunsthåndværk i høj kvalitet.

  Derefter skriver vi noget i denne stil. Det skal ændres af og til – mindst når google synes det…:
  Sæsonen på Hørvævsmuseet er slut og museet åbner først igen i maj. Vi åbner dog altid for grupper på mindst 10 personer der melder deres ankomst i forvejen på telefon 64 72 28 85, ma-fr kl 9-12.
  Entreen omfatter altid tilbud om en rundvisning. Det er også muligt at bestille servering af te / kaffe med kage eller andre lettere retter i cafeen.
  Museets butik er åben mandag-fredag kl 9-12.
 • Julesalg 18-19. dec
  Nyhedsbrev?  Har Ole allerede taget sig af – selvom jeg lovede at gøre det 🙂
  Hjemmeside √
  Facebook – Ole
  Annoncer i Fyens Stiftstidende 12.11, og lokalaviserne hhv. 7.11 og 14.11 – √
  Pressemeddelelse – Helen og Ole
  Kultunaut – √
  Det sker – Lis
 • Er der mere på denne side jul?
  nej
 • Brochure for 2018
  Museumsudvalget er snart klar med udstillingsprogram – se referat fra 23. okt:
  http://hvm-krengerup.dk/frivillige/category/museum/
  Vi satser på at få den elektronisk udgave klar i februar – og trykke den i marts så brochuren er klar inden påske.
  Der skal nye billeder, og naturligvis nyt udstillingsprogram. Husk at få væveknuden med denne gang!
  Else laver oplæg
 • Ideer til at holde interessen fanget: hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve…Ole vil publicere småfilm løbende på Facebook- Vi køber kamera mm for knap 3000 kr.
  Artikel i Fora? Ole snakker med Lotte Helle fra Foras blad
  Ole har en ide om børneaktiviteter /skattejagt ”Find den røde tråd”. Vi tænker videre…
 • Andet
 • Vi ser på logo og fonte – Ole snakker med grafiker om pris for en pæn opsætning af vores logo
 • og næste møde
  10. januar kl 12

Referent: Else H

Referat af PR-møde 6.11.17.pdf

Møde i PR-udvalg mandag den 18.9 kl 13

Det hele står mest  i efterårsferiens tegn og vi ved sikkert en hel masse nyt efter mødet i efterårsferieudvalget, men ellers er dagsordenen vel noget i stil med:

 1. Foredragene 20.9 og 10.10 og Workshop 1.10
  Nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, “Det sker”, VisitAssens, Instagram, Kultunaut, nyhedsmail – også til tekstilinstitutioner, – blade mm
  Det meste kan vist hakkes af som udført. Skal vi gøre mere?
 2. Efterårsferie
  Nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, “Det sker”, VisitAssens, Instagram, Kultunaut, nyhedsmail – og hvad så mere?
  Vi har snart ikke flere flyers? Men flere plakater – hvor skal de hen?
 3. Julesalg 18.-19. nov
  Bodil og Ellen arbejder på at få tilmeldinger fra boderne
  Vi skal lave: side på hjemmesiden og nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, “Det sker”, VisitAssens, Instagram, Kultunaut, nyhedsmail – mere?
 4. Ved vi noget om tilbuddet til busserne?
 5. Næste møde?
 6. Evt.

Referat af PR-møde 18.9.17