Fællesmøde

Fællesmøde 2018 – referat

Ca 35 frivillige var til møde mandag den 5. november 2018. Efter en lækker frokost med tærte og salat gik vi over til at drøfte Hørvævsmuseet: bestyrelsens og udvalgenes arbejde, deres planer og de tanker som vi alle har om museet og dets fremtid.

Fællesmøde 5.11.2018 – dagsorden
Fællesmøde 5.11.2018 – Mariannes indledning
Referat af Fællesmøde mandag 5.11.2018

Temadrøftelse ved Fællesmøde mandag 5.11.2018 – her er udsagnene rubriceret og farvet.

Skriv gerne en kommentar til referatet – se her hvordan. Det kan fx være rettelser til referatet, spørgsmål til bestyrelsen, indlæg I ikke fik afleveret…

Alle der i løbet af november skriver en kommentar (eller et svar) til mødet, referatet eller formandens indledning på siden her deltager i konkurrence om en løbbunden skål. Nu fik jeg også lige puttet en reklame ind for Aftenskolen – her løbbinding  🙂

Fællesmøde 2018

I år holder vi Fællesmøde for de frivillige mandag den 5. november kl 12 i forlængelse af den sædvanlige arbejdsdag.

Vi håber at se rigtigt mange af de frivillige den dag til beretninger om
“rigets almindelig stilling” og og diskusion om museets fremtid.
Andre medlemmer kan også deltage, men indkaldes ikke.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om bestyrelsens arbejde
 3. Aktuelt om Museets økonomi
 4. Udvalgenes arbejde, beretninger, planer, samt drøftelse af samme.
  Udvalgene forventes at præsentere egne udvalg samt fremlægge evt. emne/emner til drøftelse. Såfremt udvalgene har større emner til drøftelse anmodes dette fremsendt til formanden senest en uge før mødet, således emnet kan sendes til mødets indbudte deltagere.

  • Bygge-og anlægsudvalget
  • Rundvisnings- og vagtplansudvalget
  • Cafeudvalget
  • Butiksudvalget
  • Museumsudvalget
  • Maskinudvalget
  • PR-udvalget
  • Skoletjenesten
  • Aktivitetsudvalget
  • TUS-udvalget
  • Forretningsudvalget
  • Souvenirudvalget
 5. Valg til udvalgene
 6. Temadrøftelse: Hvad skal vi tænke/gøre for museet, for at lykkes i fremtiden?
  Drøftelsen planlægges ved snak ved cafebordene, med efterfølgende drøftelse i plenum.
  De samlede udsagn og konklusioner fra drøftelsen medtages i referatet til fremadrettet handling for museet.
 7. Evt.

Museet er vært ved en let frokost kl. 12.00 i forbindelse med mødet. Meld jer til frokosten på opslagstavlen eller på kontoret senest torsdag den 1. november.

Med venlig hilsen
Marianne Krämer, formand

Udskriftsvenlig dagsorden

Beskyttet: Regnskab 1.1.2015 – 4.11.2015

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor: