Denne del af Hørvævsmuseets hjemmeside er fortrinsvis til de frivillige i museet.
Her er frivillige og medlemmer velkomne til at svare eller kommentere – se her hvordan.

Obs.: hvis I vil have lagt noget ind på hjemmesiden skal I sende det til webredaktørerne.