Foredrag om Køng Fabrik og Køng Museum 11. sep.

Den 11. september kl 19-21 holder Hanne Tommerup foredrag om linnedfabrikken Køng Fabrik og Køng Museum.

Det koster 60 kr. at høre Hanne Tommerups foredrag, det er gratis for museets medlemmer.

Foredraget omhandler industrieventyret på Sydsjælland, hvor storkøbmanden Niels Ryberg i sidste fjerdedel af 1700 tallet købte Øbjerggaard Gods af Kongen og etablerede Køng Fabrik og Vintersbølle Bleg for at bekæmpe fattigdom med industri. Projektet lykkedes takket være Rybergs handelstalent og gode forbindelser til regeringen – kombineret med den utrolige indsats fra Rybergs mand på stedet, Christian Gottfried Voelker.

Storkøbmanden Niels Ryberg i parken ved Frederiksgave med sin søn og svigerdatter

I løbet af ganske få år fik man bygget en hovedgård, et væveseminarium og en linnedfabrik, der i 1787 blev kgl. hofleverandør lige til fabrikken lukkede i 1924.  Gennem årene ændredes både formål, arbejdsmetoder og produktion, så den Køng Fabrik, der med statslige privilegier blev grundlagt som et socialt og merkantilt projekt, var en ganske anden end det kunstvæveri Køng Fabrik, der i 1851/52 flyttede til Vintersbølle ved Vordingborg og 1906 til Amager (og Christiansborg), hvor det lukkede som offer for de frie markedskræfters spil i 1924.

Køng Museum
På Køng Museum er der i den ene halvdel af museet en permanent udstilling om Køng Fabriks historie. I den anden halvdel udstilles i 3 skiftende udstillinger forskelligt kunsthåndværk af høj kvalitet – især med fokus på hør. Alle museale aktiviteter på Køng Museum drives af Køng Museums Støtteforening, hvor Hanne Tommerup er formand. Museet hører under Museum Sydøstdanmark.

Hanne Tommerup har hele sit liv beskæftiget sig med forlagsvirksomhed – senest som direktør for et juridisk forlag i København. Hannes familie stammer fra den lille landsby Køng, og efter sin pensionering har Hanne sammen med mange andre frivillige entusiaster lagt kræfter i at få Køng Museum op på et niveau, hvor de store kunsthåndværkere gerne vil udstille deres værker. Det er lykkedes, og i år den 8. oktober kan Køng Museum fejre sit 20 års jubilæum.

Se www.koengmuseum.dk