Inger Hartzell

Ved siden af mit arbejdsliv har jeg vævet siden slutningen af 60’erne. Der er blevet til mange korte kurser og, i de senere år, projektorienteret fjernundervisning i mange år på folkehøjskoler. Det er i årenes løb også blevet til en hel del udstillinger.

Jeg kan lide at eksperimentere og afprøve egne mønstre og bindinger i usædvanlige materialer. Damask og finnväv væver jeg gerne. Begge teknikker kræver meget tid og nøjagtighed, som jeg kan lide. Det er også sjovt, når jeg kan dele min erfaring og mine vævetips med foreninger, vævestuer og med de besøgende på min lille væveatelier.