Lis Ahrenkiel: Et liv med håndarbejde, 1. maj – 27. sep. 2015.

Lis Ahrenkiel er uddannet på Den Danske Husflidshøjskole, Kerteminde, og har gennem årene arbejdet som formidler af håndarbejde: broderi, og patchwork, komposition og farvelære.

Lis Ahrenkiels broderi er en fortsættelse af den danske tradition med rod i den danske bondekultur.

I patchwork arbejder hun derimod ud fra den klassiske komposition og har genopdaget den rigdom af ornamentik og mønstre, der ved gentagelse skaber sammenhæng og styrke i større flader.

I 1995 oprettede Lis Ahrenkiel Den klassiske Broderiskole, hvis formål er at bevare, beskrive og videreudvikle broderiet som en del af vores fælles kulturarv.


Endvidere arbejder Lis Ahrenkiel med kirketekstiler som fælles sognearbejder. Kirketekstiler er kirkeudsmykning, der gennem det fælles arbejde, bliver til kirkens personlige kunstværk.

Broderi er den langsomme lykke