Fyns Væve- og Textilkreds: Jord, ild, luft, vand, 18. aug.-27. september 2015.

Sten, vand, luft og liv

13 medlemmer fra Fyns Væve- og Textilkreds udstiller tekstiler med inspiration fra begreberne “JORD, LUFT, ILD og VAND”.

Arbejdet fra idé over foredrag, udkast, sparring … til færdige vævninger har været undervejs i næsten et år.

Fyns Væve- og Textilkreds opfordrede sine medlemmer til at udfordre deres kreative evner og lave noget til udstillingen på Hørvævsmuseet på Krengerup under overskriften ”Jord, Ild, Luft og Vand”.

Jordens indre

Dem, der havde lyst, kunne deltage ved to arrangementer med Anne Bjørn. Første gang viste Anne kunsthåndværkeres og kunstneres projekter inspireret af de fire elementer. Anden gang valgte deltagerne selv et foto og fik vejledning i, hvordan de kunne arbejde videre med komposition af billede eller mønster.

Regnbue

Fyns Væve- og Textilkreds’ medlemmer udstiller både billedvævninger og brugsvævninger.

Fyns Væve- og Textilkreds er et forum for vævere og strikkere på alle niveauer: Erhvervsvævere, undervisere, uddannede, garvede og nye vævere.

25-år-C 25-år-B 25-år-A

Den overordnede arbejdsfilosofi for kredsens medlemmer er fordybelse, kvalitet og fornyelse.