Streger i sandet, 18. juli – 18. august 2013

Hakon Lund Jensen

Fra de første hulemalerier over nordiske helleristninger til klassisk græsk kunst og op igennem kunsthistorien, har mennesker til alle tider været optaget af at afbilde hinanden.

Det har måske været i en arbejdssituation, eller i et forsøg på at gengive det ”fuldkomne menneske”, eller i forbindelse med menneskets forhold til det åndelige.

Det har resulteret i mange forskellige billedlige udtryksformer afhængig af de kulturer og traditioner der har hersket.

Som grundlag for disse afbildninger, hvad enten det har været relief, skulptur, maleri, eller andet billedligt udtryk, har der så godt som altid eksisteret et tegnet forlæg eller et skitseudkast. I dag er disse skitser for det meste gået tabt.

Det er dette grundtegningsstadie der interesserer mig, og som jeg forsøger at tage udgangspunkt i, eller bygge videre på, i mine billeder.

Hvor få streger skal der til, for at beskrive en form?
Kan blandingen af de to selvstændige udtryk, streg og maleri, kombineres til en helhed?
Hvor langt kan man gå i en proces af forenkling?
Hvilken farveskala harmonerer bedst med den sorte streg?
Hvilke geometriske elementer kan skabe et spændingsfelt til en tegnet figur?

Det er sådanne fagtekniske problemer og udfordringer som jeg forsøger at arbejde med i mine billeder, i et forsøg på at berige tilskueren!

Se Hakon Lund Jensens hjemmeside www.hakon-tegner.dk