Plantefarvning – blåt

Farvning med blåt

Farv blåt med indigo- og vaidpigment

Fredag den 4. juni kl. 18-20
Lørdag den 5. juni kl. 9-16
Søndag den 6. juni kl. 9-15

Når man inden for plantefarvning skal farve blåt, er det nogle helt særlige farvemetoder, der skal anvendes og det er et par af dem, vi vil arbejde med på dette kursus: Du får mulighed får prøve at farve blåt på helt traditionel vis sådan, som det har været gjort i århundredevis af år, nemlig i en farvekype, der laves med urin, såkaldt potteblå. På kurset vil vi også blåfarve i farvekyper, hvor der i stedet for urin anvendes kalk og overmodne frugter. Der anvendes ingen former for kemikalier i de to typer farvekyper. Vi anvender indigo til at farve blåt med, men vil dog også lave en mindre fællekype med vaid, som er den plante man i Nordeuropa traditionelt bar brugt til at blåfarve med.

Du får på kurset grundig indføring i hvordan kyperne laves, anvendes og holdes i live. Vi vil på kurset farve en række prøver og undervejs også arbejde lidt med shiboriteknikken. Der farves først og fremmest garnprøver af uld og i mindre udstrækning stofprøver.

Sted: Hørvævsmuseet på Krengerup, vaskehuset

Underviser: Anne Marie Nielsen, annemarie0404@hotmail.com

Pris: 700 kr.

Materialeudgifter: Der bliver materialeudgifter på ca. 250 kr til hver af de to kurser. Et par uger før kursusstart modtager deltagerne en mail med den endelige materialepris samt nærmere info i øvrigt.

Anne Marie Nielsen, tekstillærer og cand.pæd. i materiel kultur samt certificeret uddannelse i Craft-psykologi. Anne Marie har arbejdet med plantefarvning i en lang årrække og har undervist på en række farvekurser i ind- og udland, blandt andet på aktivitetshuset i Flensborg, på Raulands Akademiet i Norge og på North House Folk School i Minnesota. Hun har deltaget i et par af den franske plantefarver Michel Garcias masterclass’er i Skotland og i 2014 lavede Anne Marie udstillingen ”Bondekonens farvegryder” for frilandsmuseet Den Fynske Landsby i Odense. 

Flere oplysninger:
Telefon: 64 72 28 85. Bedst hverdage kl. 9 – 12 og når museet er åbent
Email: kontakt@hørvævsmuseet.dk