Aftenskole

Den kendte væver Ingeborg Mule Henningsen havde sin væveskole og sit plantefarvningsværksted i Ollerup på Østfyn. Da hun fyldte 97 år, fandt hun, at det var på tide at finde en efterfølger. Hun forærede Hørvævsmuseet alle vævene og farvekøkkenet foruden sit store lager af garner og vævede varer til salg, og da hun fandt en mindre bolig, fik museet også karakteristiske dele af hendes indbo, som nu smykker udstillingshallen.

Det blev begyndelsen til Hørvævsmuseets aftenskole. Hver sommer udbydes kurser i plantefravning og spinding  og hver vinter er der vævekursus.