Nyheder

Forarbejdning af hør i en jernalderlandsby

Mandag den 6. september klokken 18 holder museumsinspektør Anders Hagen Mørk, Museum Skanderborg, foredrag på Hørvævsmuseet

Her vil han give et indblik i jernalderens landsbyliv og specialiserede hørhåndværk, blandt andet baseret på omfattende udgravninger ved Firgårde nær Ry i Østjylland – foretaget af arkæologer fra Museum Skanderborg.

Udgravningen ved Firgårde i nærheden af Ry. Foto: Museum Skandervorg

I 2018 udgravede museets arkæologer sporene efter en landsby fra tiden omkring Kristi fødsel. Nær landsbyen fremkom et bemærkelsesværdigt arbejdsområde, hvor jernalderbønderne har forarbejdet hør til klæde og tovværk. De arkæologiske fund fra Firgårde viser således både jernalderens velorganiserede landsbyfællesskab og giver samtidig et sjældent detaljeret indblik i et af periodens specialiserede håndværk: At skabe klæde af plantefibre.

De arkæologiske undersøgelser har bragt talrige spændende oldtidsfund og megen ny viden for dagen. Arkæologerne har bl.a. udgravet spor efter ikke færre end 400 konstruktioner fra en jernalderlandsby, der kan følges gennem en periode på henved 600 år (fra ca. år 100 f.Kr. til omkring år 500 e.Kr.).

Foredraget med Anders Hagen Mørk foregår på Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg og starter klokken 18. Det koster 60 kr. at deltage, dog har medlemmer af Hørvævsmuseet gratis adgang.