News

Vedtægter for Hørvævsmuseet

Vedtægterne for Hørvævsmuseet som de blev vedtaget på generalforsamlingen 2018:

Klik på billedet for at åbne vedtægterne

Orientering til vore medlemmer 2018

Her er bladet som alle vore medlemmer har fået tilsendt – ellers ring på kontoret så vi kan få det ordnet.

Klik på bladet for at åbne det

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 2018 lørdag den 3. marts kl 10 i Hørvævsmuseet er nu overstået. Indkaldelse, referatet og bilag er nedenfor.

Generalforsamlingen blev indledt med at Lis Brandt fortalte om sine personlige erfaringer med hørdyrkning og hørberedning i 2017.

Hvis du som medlem ikke har fået en indkaldelse bedes du henvende dig på museet så vi kan få opklaret hvad årsagen er.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

forslag til Vedtægter for Hørvævsmuseet på Krengerup 2018

forslag til vedtægter for Hørvævsmuseets Aftenskole marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Årsberetning Aftenskolen 2017

Bestyrelsens årsberetning 2017